TS GWAREK
Rejestracja
*
*
*
*
*
Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.
Regulamin komentarzy do artykułów na stronie tsgwarek.pl:
1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się na stronie tsgwarek.pl. Umieszczanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu.
2. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
* są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
* naruszają prawa osób trzecich;
* są wulgarne lub obsceniczne;
* propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną, obrażają przeciwne drużyny, lub są w inny sposób naganne;
* są reklamą.
4. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Wypowiedzi nie związane z komentowanym materiałem redakcyjnym mogą zostać przez Administratora usunięte. Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź.
5. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 3 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do strony tsgwarek.pl.
6. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić umieszczanie komentarzy, usunąć komentarze ze strony tsgwarek.pl, lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.